shiatsu gezicht massage

Spanningshoofdpijn en wat je zelf er aan kunt doen

Spanningshoofdpijn kan het gevolg zijn van stress. Als je constant ‘onder psychische druk’ staat wordt er ontzettend veel magnesium uit je spieren gebruikt. Magnesium is een antagonist (tegenwerker) van calcium. Als de verhouding calcium-magnesium niet meer in evenwicht is, gaat calcium in de spiercellen overheersen en zullen de spieren verkrampen of sneller verkrampen. Hoofdpijn door spierverkramping kan het gevolg zijn.

Natuurlijk kun je ‘van binnen uit’ hier het beste iets aan doen (Magnesan forte plus), maar dat duurt wel eventjes voordat het interne evenwicht is hersteld. Massage kan uitkomst bieden om de verkramping van spieren op te heffen of in ieder geval verlichting te geven.

Het volgende filmpje is gemaakt door Henry (massagetherapeut) van Atalanta-wellness Roermond.