Fibromyalgie

is een vervelende aandoening die erg veel voor komt, vooral in het westen van de wereld, vooral vrouwen hebben fibromyalgie.

Vervelend is wel erg mager, misschien is het beter om te zeggen dat het je leven kan beheersen. ‘Weke delen reuma’ hoor je vaker in de volksmond, maar met reuma heeft het niets te maken, ook niet met ontstekingen. Als dat het geval zou zijn, zou men het in het bloed kunnen zien dat er ontstekingsprocessen gaande zijn, maar dat is niet het geval.

“Fibromyalgie zit tussen de oren”, ja, maar niet dat er niets aan de hand zou zijn, in tegendeel! Mensen met deze aandoening hebben vreselijk veel pijn, zijn hondsmoe en hebben nauwelijks energie. Ja, het zit tussen de oren, maar het is niet iets wat men verzint…
Het doel van dit artikel is niet om weer eens uitgebreid te beschrijven welke klachten mensen hebben, maar om nou eens te beschrijven hoe de klachten ontstaan, de oorzaak en het gevolg. Dit zodat iemand met deze klachten een beeld krijgt waarom ze deze klachten krijgen (fysiologie) en om te begrijpen wat er aan te doen is. Een waarschuwing is wel op zijn plaats. “Ga niet zelf dokteren, laat het behandelen door een orthomoleculair therapeut of arts”. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Want geloof me, fibromyalgie is een zeer complexe aandoening waar geen standaardbehandeling voor bestaat. Er is geen protocol, er is geen pilletje dat je probleem oplost. Dit artikel bevat niet alle informatie en is geschreven voor mensen die zich al langer in dit ziektebeeld hebben verdiept. 
De behandeling is een traject van maanden/jaren waarbij er een vertrouwensrelatie aanwezig moet zijn tussen therapeut en client. Een traject waarbij je niet moet denken dat de klachten ineens weg zijn. “Deze klachten komen te paard en gaan te voet”…

De diagnose ‘Fibromyalgie’ wordt meestal door een reguliere arts, huisarts, gesteld. Er zijn twee zaken die de diagnose bevestigen:
1. Er is sprake van gegeneraliseerde pijnklachten aan de skeletspieren, beide helften, onder en boven de taille.
2. Van de 18 triggerpoints (aanhechtingspunten van de spieren), moeten er 11 pijnlijk zijn

Het stellen van een juiste diagnose is erg moeilijk, dit omdat een aantal ziektebeelden sterk op fibromyalgie lijken:
-Chronisch vermoeidheidssyndroom
-Myalgische encephalomyelitis
-Polymyalgia reumatica
-Reumatoide artritis
-Poststraumatisch stresssyndroom

De ziektebeelden lijken erg veel op elkaar, maar het verschil wordt vooral gezien op het gebied van de darmen en het al dan niet aanwezig zijn van de gevoelige punten (tenderpoints) (Lessard 1989).

Er is geen eenduidige oorzaak voor fibromyalgie bekend, er zijn geen afwijkingen in de spieren en gewrichten te vinden, terwijl juist daar de pijnklachten zitten. Vaak wordt er aan een ontsteking gedacht, maar ook dat is niet aan de orde (bloedonderzoek toont dit niet aan).

Daarom is het goed om veel breder te kijken naar het totale spectrum van factoren die kunnen leiden tot het klachtenbeeld van fibromyalgie:
-De voeding, voedingsstoffen en het voedingspatroon
-Psychische factoren
-Bewegingsfactoren
-Neuro-endocrinologische factoren
-Immunologische factoren
-Traumatische factoren

Voeding en voedingsstoffen

De meest aannemelijke oorzaak van fibromyalgie is een serotonine tekort. Vooral omdat de klachten die veel voorkomen te maken hebben met de serotonine huishouding (Edwards, 1999). Tryptofaan is een eiwit dat in combinatie met een aantal hulpstoffen (o.a. magnesium, b6, ijzer, foliumzuur en S-Adenosyl-Metionine (SAMe) omgezet wordt in de lever en als zodanig de basisstof wordt voor het kunnen maken van serotonine. Als je een tekort aan serotonine hebt, voel je je ongelukkig. Serotonine is ook een stof die nodig is om melatonine te kunnen aanmaken. Deze stof is nodig om te kunnen slapen (Murray 1997 en Werbach 1999). Uit onderzoek blijkt dat als SAMe extra wordt ingenomen door fibromyalgie patiënten, er een aanzienlijke verbetering is op het gebied van ‘somberheid, vermoeidheid en ochtendstijfheid’. Stoornissen op het gebied van de aanmaak van SAMe door het lichaam zelf, kunnen weer veroorzaakt worden door het te weinig beschikbaar zijn van Magnesium, zwavelhoudende aminozuren en co-enzym Q10.

Bewegingsfactoren

Serotonine is een belangrijke stof om Substance P af te remmen. Deze beide stoffen zitten op ons neurologisch systeem. Substance P is een stofje dat pijnbeleving gegenereerd. Dus als je op je duim slaat, dan komt Substance P vrij waardoor de zenuwuiteinden worden geprikkeld. Pijn is het gevolg. Serotonine zorgt voor het afzwakken van deze pijnbeleving. Is er te weinig serotonine beschikbaar dan wordt pijnbeleving, zonder een directe aanleiding (stoten of vallen, of een ontsteking) een feit! Dit verklaard de pijn bij fibromyalgie. Zuurstof en vooral het voldoende hiervan aanwezig zijn speelt ook een belangrijke rol (Gowans, 1999). Uit onderzoek van Gowans bleek dat extra zuurstof toedienen veel minder klachten gaf. Hierdoor komt de aanname dat bewegen (spierpomp zorgt voor extra zuurstof) erg goed is voor fibromyalgie patiënten.

Neuro- endocrinologische factoren

Een groot deel van de mensen met fibromyalgie hebben darmklachten. Deze darmklachten hebben volgens dr. Ray, 1999 (artikel in The new England Journal of Medicine) een neuro-endocrinologische oorsprong. Fibromyalgie patiënten hebben vooral klachten in het gebied van het maag-darmkanaal. Bijbehorende symptomen zijn onder andere brandend maagzuur, pijn in de monding van de maag, kramp in de dikke darm en obstipatie. Pruimboom (2000) heeft aangetoond dat een stoornis in het evenwicht van de stoffen serotonine, substance p en acetylcholine klachten geeft van migraine, duizeligheid, depressie, misselijkheid en pijnklachten. Een normaal evenwicht van deze stoffen kan worden gerealiseerd door voldoende inname van groenten en fruit, geen bewerkte voedingsmiddelen (geraffineerd) en een intacte darmflora. Mensen met fibromyalgie kunnen het beste voeding als aardappelen, tomaten, paprika en aubergines vermijden (Childers, 1993)!

Immunologische factoren

Frequent gebruik van antibiotica zorgt er voor dat de darmfunctie slechter wordt. Hierdoor kunnen ‘gezonde voedingsstoffen’ door het immuunsysteem gezien worden als ‘indringers’. Het immuunsysteem hoort overdag te rusten, maar in dit geval is het aan het werk. Ons immuunsysteem heeft om te kunnen functioneren erg veel energie nodig. Ook dit verklaard waarom mensen met fibromyalgie zo ontzettend moe zijn.

Traumatische factoren

Als je voor jezelf terug gaat in de tijd en je vraagt je af wanneer het was dat je je echt top-fit voelde, kom je terecht bij een moment in je leven waar mogelijk sprake was van een traumatische ervaring. Dit kan iets fysieks zijn zoals een auto ongeluk of een operatie, tot een zeer ernstige ervaring als bijvoorbeeld zeden misbruik of een doodsangst. Zonder hier nu alle klachten aan toe te schrijven blijkt dat er meestal zo’n gebeurtenis in het leven te duiden is. Hierna (twee tot drie maanden later) begonnen de klachten van sluimerend naar ernstig. Vandaar ook de titel “fibromyalgie zit tussen de oren”. Vrees en onmacht leiden vaak tot obstipatie terwijl een ernstig psychisch trauma kan leiden tot frustratie, depressie en chronische vermoeidheid.

Meer vrouwen dan mannen

Fibromyalgie patiënten lijden aan een energie tekort. Het is belangrijk om uit te zoeken waardoor dat energietekort is ontstaan. Door een langdurig actief immuunsysteem (bij darmproblemen) wordt de energieverdeling in het lichaam veranderd om het immuunsysteem ‘in de lucht te houden’.
Deze verandering van de energieverdeling (je kunt het maar een keer uitgeven!) zorgt er voor dat delen van het lichaam minder krijgen dan nodig. Er is echter een evolutionair verschil tussen mannen en vrouwen (of je het leuk vindt of niet). Spieren is voor mannen evolutionair gezien belangrijk (moeten voor de kost zorgen..lees jagen). Voor vrouwen zijn de spieren van veel minder belang. Dus…….
Er zal voor vrouwen, bij een tekort aan energie, eerder door het lichaam gekozen worden om de energie dan maar niet naar de spieren te laten gaan. 

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat er 3 belangrijke uitgangspunten zijn bij het behandelen van fibromyalgie:
-Herstel van de energiehuishouding
-Herstel van de serotonine huishouding
-Herstel van de darmfunctie

De orthomoleculaire therapeuten van Atalanta Gezond&Well zijn gespecialiseerd op het gebied van deze complexe aandoening.

We helpen u graag!

(kijk in uw polis voor vergoedingen via aanvullende verzekering ‘alternatieve geneeswijzen’, er is geen eigenbijdrage van toepassing)